Antispatter

Hitsausroiskeiden kiinnitarttumisen estoaine. Estää hitsausroiskeiden tarttumisen työkappaleeseen ja hitsaussuuttimiin.

Käyttökohteet:
Hitsaussuuttimet, työkappaleet, metallipinnat ym.